Album By CUT THE CRAB

ถ้าคิดเหมือนกัน

คำร้อง     ฐิตินันท์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา

ทำนอง    ฐิตินันท์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา

เรียบเรียง ฐิตินันท์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา

 

ทำใจ ฉันไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้

รู้ทั้งรู้ว่าฉันต้องแพ้ทุกที

แต่ใจคนเรามันฟังที่ไหน

จบกัน พูดง่ายๆ เหมือนคนไม่เคยมีสัมพันธ์

มันคงจะดีถ้าฉันคิดเหมือนกัน

แต่มันไม่เป็นอย่างนั้น

 

และตัวฉันพยายาม พยายาม พยายาม ที่จะลืม

เพราะคงฝืนใจเธอ ตัวเธอ กายเธอไม่ไหว

ที่เธอบอกกัน ว่าเราเข้ากันไม่ไหว

 

และตัวฉันพยายาม พยายาม พยายาม ที่จะลืม

เพราะคงฝืนใจเธอ ตัวเธอ กายเธอไม่ไหว

ที่เธอบอกกัน ว่าเราเข้ากันไม่ไหว

 

เสียใจ คำๆ นี้ยังคงอยู่ได้ไง

มันควรจะลืมและหายไปได้นาน

แต่มันไม่เป็นแบบนั้น

ผูกพัน คงเป็นฉันคนเดียวที่ยังคิดถึงเธอ

ดูใจเธอก็คงจะไม่เหมือนเก่า

แต่กว่าจะรู้ก็สาย

 

และตัวฉันพยายาม พยายาม พยายาม ที่จะลืม

เพราะคงฝืนใจเธอ ตัวเธอ กายเธอไม่ไหว

ที่เธอบอกกัน ว่าเราเข้ากันไม่ไหว

 

และตัวฉันพยายาม พยายาม พยายาม ที่จะลืม

เพราะคงฝืนใจเธอ ตัวเธอ กายเธอไม่ไหว

ที่เธอบอกกัน ว่าเราเข้ากันไม่ไหว

 

และตัวฉันพยายาม พยายาม พยายาม ที่จะลืม

เพราะคงฝืนใจเธอ ตัวเธอ กายเธอไม่ไหว

ที่เธอบอกกัน ว่าเราเข้ากันไม่ไหว

 

และตัวฉันพยายาม พยายาม พยายาม ที่จะลืม

เพราะคงฝืนใจเธอ ตัวเธอ กายเธอไม่ไหว

ที่เธอบอกกัน ว่าเราเข้ากันไม่ไหว