อพาร์ตเมนต์คุณป้า Album By อพาร์ตเมนต์คุณป้า

กำยาน

เนื้อร้อง                   ตุล ไวฑูรเกียรติ

ทำนอง                    อพาร์ตเมนต์คุณป้า

เรียบเรียง                อพาร์ตเมนต์คุณป้า

 

 

ฉันวาดฝีแปรงไปตามแรงโน้มถ่วงของดวงดาวที่เห็นในนิทาน

เป็นรูปขาวดำของบุคคลผู้นึง ซึ่งละทิ้งทุกสิ่งเพื่อนิพพาน

ฉันไม่เคยเห็นหน้าเขาแต่ฉันได้ยินเสียงเขา กระซิบเบาๆให้ปล่อยวาง

เวลาคือการเรียนรู้ ลมหายใจกลายเป็นครู ดำรงตั้งอยู่ในความเลือนลาง

 

หลงไหล ในความทุกข์ แฝงร่างในความสุข ล้มแล้วไม่เคยลุก วนเวียน วกวน วันวาน

จมในภวังค์อยู่ในจินตนาการอยู่กับฟ้ากับดินปนกับกลิ่นกำยาน

มีเพียงร่างกายที่จะอันตรธานไปกับห้วงเวลาที่สุขเกษมศานต์

ลงอเวจีไปกับเสียงดนตรีเมื่อกิเลสเข้ามาลวงความรู้สึกที่มี

ลอยไปตามควันคล้ายกับกลิ่นกัญชาทำให้เกิดอาวรณ์เพื่อจะย้อนเวลา

 

ฉันวาดฝีแปรงไปตามแรงโน้มถ่วงของดวงดาวที่เห็นในนิทาน

เป็นรูปรุ้งงามที่ไม่สมประกอบแต่มันชอบกินน้ำในลำธาร

มันไม่ได้มีเจ็ดสีแต่มันก็ยังดูดี บนฟ้าที่มีเมฆบาง

โลกหมุนไปตามวังวง ฉันคิดหยุดความเป็นคน ฉันเดินวกวนอยู่ทางสายกลาง

 

หลงไหล ในความทุกข์ แฝงร่างในความสุข ล้มแล้วไม่เคยลุก วนเวียน วกวน วันวาน

จมในภวังค์อยู่ในจินตนาการอยู่กับฟ้ากับดินปนกับกลิ่นกำยาน

มีเพียงร่างกายที่จะอันตรธานไปกับห้วงเวลาที่สุขเกษมศานต์

ลงอเวจีไปกับเสียงดนตรีเมื่อกิเลสเข้ามาลวงความรู้สึกที่มี

ลอยไปตามควันคล้ายกับกลิ่นกัญชาทำให้เกิดอาวรณ์เพื่อจะย้อนเวลา