Album By ทาบัสโก้

ชั่วคราว (One Night Stand)

Lyric : รัชกร อุดมธนาวัฒน์
Melody : รัชกร อุดมธนาวัฒน์
Arrange : TABASCO / ปิย์นาท กรัดศิริ โชติกเสถียร
Producer : ปิย์นาท กรัดศิริ โชติกเสถียร
Mix Down : ธิติ วีระวัฒน์
Recording : อาจอำพล จันทวุฒิ

และแล้วคืนนี้ก็มีเธออยู่ในอ้อมแขนฉัน
และแล้วสองเราก็แลกไออุ่นให้แก่กัน
ถึงแม้ว่าฉันนั้นจะรู้จักเพียงชื่อเธอเท่านั้น
ถึงแม้ว่าฉันพยายามห้ามใจ

เพราะรู้ว่าเรา เป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์แค่เพียงข้ามคืน
แต่ฉันไม่อาจหยุดความห่วงหาอาวรณ์ห้ามใจไม่ให้ไม่รัก

เธอบอกว่าชั่วคราวเท่านั้น
ให้ฉันได้เพียงแค่เท่านี้ ให้รักกันจริงมันคงไม่มีทาง
เธอบอกว่าข้ามคืนเท่านั้น
จะไม่มีวันพรุ่งนี้ ให้รักเท่าไรมันก็เป็นเพียง แค่ชั่วคราว


อยากให้คืนนี้นั้นมีเวลา ยาวนานกว่านี้
อยากให้เธออยู่แบบนี้ไม่ต้องจากไป
อยากให้พรุ่งนี้ เธอเป็นคนรักตัวจริงของฉัน
ไม่อยากให้เราจบลงแค่ชั่วคราว

เพราะรู้ว่าเรา เป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์แค่เพียงข้ามคืน
แต่ฉันไม่อาจหยุดความห่วงหาอาวรณ์ห้ามใจไม่ให้ไม่รัก 


เธอบอกว่าชั่วคราวเท่านั้น
ให้ฉันได้เพียงแค่เท่านี้ ให้รักกันจริงมันคงไม่มีทาง
เธอบอกว่าข้ามคืนเท่านั้น
จะไม่มีวันพรุ่งนี้ ให้รักเท่าไรมันก็เป็นเพียง แค่ชั่วคราว

เธอบอกว่าชั่วคราวเท่านั้น
ให้ฉันได้เพียงแค่เท่านี้ ให้รักกันจริงมันคงไม่มีทาง
เธอบอกว่าข้ามคืนเท่านั้น
จะไม่มีวันพรุ่งนี้ ให้รักเท่าไรมันก็เป็นเพียง

เธอบอกว่าชั่วคราวเท่านั้น
ให้ฉันได้เพียงแค่เท่านี้ ให้รักกันจริงมันคงไม่มีทาง
เธอบอกว่าข้ามคืนเท่านั้น
จะไม่มีวันพรุ่งนี้ ให้รักเท่าไรมันก็เป็นเพียง แค่ชั่วคราว

อยากให้พรุ่งนี้ อยากให้พรุ่งนี้เธอยังอยู่
อยากให้พรุ่งนี้ อยากให้พรุ่งนี้เธอยังอยู่
อยากให้พรุ่งนี้ อยากให้พรุ่งนี้เธอยังอยู่
อยากให้พรุ่งนี้ อยากให้พรุ่งนี้เธอยังอยู่