Album By Clockwork Motionless

สายลม (Winter)

คำร้อง   เอกชัย ประตังทะสา
ทำนอง/เรียบเรียง   เอกชัย ประตังทะสา

ยามเมื่อสายลมผ่าน หยาดน้ำค้างร่วงโรย 
บอกเหตุผลหลายอย่าง ในวันนั้น 

หากฤดูกาลเปลี่ยนแปลง ฉันไม่อาจเปลี่ยนผัน ความรัก 

ลา ลา ลา ให้ลมช่วยพัดพาเรื่องราวคราวนั้น ให้เธอจงอย่าลืมฉัน 

หากเธอพบความสุข อยู่ในที่แสนไกล
เป็นอย่างที่ฉันตั้งใจ ก็พอแล้ว 

หากฤดูกาลเปลี่ยนแปลง ถ้าเธอยังคงคิดถึง ตัวฉัน 

ลา ลา ลา ให้สายลม ช่วยพัดพาเรื่องราวเรานั้น ให้เธอจงอย่าลืมฉัน 

ลา ลา ลา ให้สายลม ช่วยพัดพาเรื่องราวเรานั้น ให้เธอจงอย่าลืมฉัน 

หากสักวันหนึ่ง ถ้าเธอคิดถึงความทรงจำเหล่านั้น ให้ดาวจงโปรดนำทาง 
ถ้าหากรักคงอยู่ หากหนาวเย็นก็มีความทรงจำเหล่านั้น ให้เธอได้อบอุ่นใจ