Album By Lomosonic

ยอมแพ้ (Surrender) 【Official MV】

Artist: Lomosonic
Bass Recorded by: ธีรพร ผลแม่น
Vocal Harmony recorded by: ธนัยนันท์ ธีราเต็มปรีชา
Vocal Harmony design by: ธันวา เกตุสุวรรณ (HYE)
Recorded at: Grand’s Studio
Produced by: ธันวา เกตุสุวรรณ (HYE)
Mixed&Mastered by: ธันวา เกตุสุวรรณ (HYE)
Engineered by: ธันวา เกตุสุสรรณ (HYE) ,เทวา ไชยดำ

Lyrics

เมื่อรักไม่ใช่การแข่งขัน
มันจบตั้งแต่เมื่อวันที่ได้พบเธอ
และนับตั้งแต่วันนั้น
ฉันก็มีแค่เธอในความรู้สึก
จากคนที่ไม่เคยอ่อนไหว
จากคนที่เข้มแข็งไม่ยอมให้ใคร
เมื่อได้เจอเธอ ฉันจึงได้รู้

ว่าฉันคงต้องยอมแพ้
แพ้ให้เธอทุกอย่าง
แพ้ให้กับความรัก
โดยไม่มีข้ออ้าง
และฉันคงต้องยอมแพ้
แพ้ให้ความต้องการ
ที่จะมีเธอ รักเพียงแต่เธอ

ชีวิตฉันคือการแข่งขัน
มาจนวันที่ฉันนั้นได้พบเธอ
เมื่อเธอได้เข้ามากอดไว้
น้ำแข็งข้างในหัวใจฉันจึงละลาย
สุดท้ายฉันอยากให้เธอรู้
ว่าเธอทำให้รักอุ่นในหัวใจ 
ฉันจึงขอบคุณ เมื่อได้เจอเธอ

ว่าฉันคงต้องยอมแพ้
แพ้ให้เธอทุกอย่าง
แพ้ให้กับความรัก
โดยไม่มีข้ออ้าง
และฉันคงต้องยอมแพ้
แพ้ให้ความต้องการ
ที่จะมีเธอ รักเพียงแต่เธอ

ฉันคงต้องยอมแพ้
แพ้ให้เธอทุกอย่าง
แพ้ให้กับความรัก
โดยไม่มีข้ออ้าง
และฉันคงต้องยอมแพ้
แพ้ให้ความต้องการ
ที่จะมีเธอ รักเพียงแต่เธอ