ครบทีม 4 วงน้องใหม่สนามหลวงมิวสิก ในเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปี BMMF#11 (Big Mountain Music Festival ครั้งที่ 11) ปีนี้ ทางผู้จัดได้เลือกให้ศิลปิน รุ่นใหม่ของสนามหลวงมิวสิก 4 วง Blues Tape Clockwork Motionless KORDYIM และ Zee  ได้แสดงทั้งเวที Egg Stage และ Black Stage เป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับศิลปินรุ่นใหม่ ได้แสดงศักยภาพ และพร้อมพัฒนาในการแสดงของวงได้ต่อไป 

 

สนามหลวงมิวสิกและศิลปินขอขอบคุณ งาน Big Mountain ครั้งที่ 11 มา ณ ที่นี้