Clockwork Motionless

Clockwork เปรียบเสมือน ฟันเฟืองนาฬิกา ที่ทำงานอย่างไม่มีวันหยุด ถ้าบวกกับ "Motionless" ความหมาย จะกลายเป็น การหยุดทำงานของลานนาฬิกา "Clockwork Motionless" จึงอยากจะสื่อสารกับท่านผู้ฟัง ว่าการทำงานหนักต้องมีการพักผ่อน เหมือนการหยุดทำงานของลานนาฬิกา