ณัฐชัยธัช

วงดนตรีไทยร่วมสมัยจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้ชนะการประกวดวงดนตรีจากเวที “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ ๙”  วงที่ผ่านการประกวดบนเวทีประกวดวงดนตรีมากมาย วงที่ก้าวข้ามผ่านความพ่ายแพ้มาหลายครั้ง แต่สำหรับพวกเขาการพ่ายแพ้เป็นบทเรียนบนเส้นทางของการเป็นนักดนตรีเท่านั้น  “ความพยายาม” และ “การฝึกซ้อม” เท่านั้นที่ทำให้ “ณัฐชัยธัช” กลายมาเป็นผู้ชนะดั่งความหมาย “ผู้ถือธงแห่งชัยชนะ” ที่มาจากภาษาบาลีในชื่อวงของพวกเขา


Member 
1. ถิรคุณ มาศศรี  (เบส)
2. ณัฐชาพรรณ พลอยสิงห์โต  (ขับร้อง)
3. พิมพ์พลอย ใจยืน  (ขับร้อง)
4. ธิติพงศ์ เสถียรสัมฤทธิ์  (กลอง)
5. ณริษฎา จันทรศุภแสง  (คีย์บอร์ด)
6. วรากร คงคาดิษฐ์  (กีต้าร์)
7. ยิ่งยศ สุนทอง  (ทรอมโบน)
8. ณัฐวัศ จันทร  (อัลโต้แซ็กโซโฟน)
9. รัตนา สิริพุทธวณิชย์  (ทรัมเป็ต)
10. ภูษณิศา ช่อฉัตรมงคล  (ระนาดเอก)
11. ฐิติพัฒน์ ซีประเสริฐ  (ซอด้วง)
12. นนท์นที จิตรรับสรรค์  (ขลุ่ยเพียงออ)
13. ภูริ สระทองเถื่อน  (คีย์บอร์ด)
14. ภณิตา สิงห์ณรงค์  (ขับร้อง)
15. อิทธิโชติ ศรีบาง  (percussion)