Jeep The Zebras

การเดินทางในฐานะศิลปินเดี่ยวของ Multi-instrumentalist สาย Academic ที่มีความเชี่ยวชาญในเครื่องดนตรีที่หลากหลาย  ศึกษาและทำงานด้านดนตรีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของวง The Zebras มาโดยตลอด ดนตรีในแบบของ Jeep The Zebras จะมีความซับซ้อน ซ่อนอยู่ในความเรียบง่าย และยังคงยึดคติการนำ 2 สิ่งที่เหมือนจะ Contrast กันมาผสมผสานกันอย่างลงตัว เหมือนกับสีขาวและดำบนตัวของม้าลาย