BENZ BEANTOWN

       เบนซ์-ปริยวิศว์ อัจฉริยะฉาย สวมหมวกใบที่สองของทายาทโรงแรม กับเส้นทางดนตรีในชื่อ “Benz Beantown” ความรับผิดชอบหลัก คือหน้าที่ในฐานะของทายาทเครือกะตะกรุ๊ป ที่มีทั้งโรงแรมและรีสอร์ตใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ซึ่งเบนซ์ต้องรับผิดชอบในการดูแลเรื่องโอเปอเรชันของโรงแรมที่เขาดูแลตั้งแต่เรื่องอาหารเช้า ไปจนถึงการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรม  ถ้าการทำโรงแรมคือชีวิตและเป็นสิ่งที่เขาเรียนรู้ที่จะรัก ทั้งในเนื้องานและคนที่ทำงานด้วย จนสามารถสนุกกับมันได้ในที่สุด การทำเพลงคือสิ่งที่เขารักโดยไม่ต้องเรียนรู้


        6 ปีที่ใช้ชีวิตอยู่ที่บอสตัน เบนซ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการร้องเพลงตามร้านอาหารและงานอีเวนต์ต่างๆ รวมถึงทำเพลงร่วมกับนักดนตรีชาวไทยที่เรียนอยู่ที่ Berklee College of Music ชีวิตตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงช่วงอายุยี่สิบต้นๆ เป็นช่วงที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ทางดนตรีให้กับเขาอย่างกว้างขวางขึ้นและเพิ่มดีกรีความหลงใหลในดนตรี โดยเฉพาะแนวแจ๊ซ จนเป็นที่มาของการใช้ชื่อ Beantown เวลาทำเพลง ซึ่งเป็นชื่อเล่นที่ชาวอเมริกันใช้เรียกเมืองบอสตันนั่นเอง