Everose

Everose วงร็อกน้องใหม่ฝีมือเกินวัยที่ใช้ “ตัวตน” ถ่ายทอดดนตรี Everose เป็นชื่อรหัสสำหรับสีพิงก์โกลด์ ของนาฬิกายี่ห้อดัง” สี่หนุ่มสายร็อก ทั้งสี่คนรวมตัวกันได้เพราะความฝันในการทำเพลงที่ตรงกัน แม้รายละเอียดวงดนตรีที่แต่ละคนชอบอาจจะต่างกันอยู่บ้าง แต่ความต่างนั้นก็กลายเป็นจุดที่สร้างความน่าสนใจให้กับดนตรีของพวกเขา