Everose

Everose วงร็อกน้องใหม่ฝีมือเกินวัยที่ใช้ “ตัวตน” ถ่ายทอดดนตรี Everose เป็นชื่อรหัสสำหรับสีพิงก์โกลด์ ของนาฬิกายี่ห้อดัง” สี่หนุ่มสายร็อก ครีม-ธัญเทพ เหล่าทรัพย์ทวี (ร้องนำ), บุ๊ค-พฤกษ์ วรรณพฤกษ์ (กีตาร์), เตอร์-กิจฏิพัฒน์ สุวราห์วรรณ (กีตาร์) และ นาม-ธาวิช ธรดุษฎี (กลอง) ทั้งสี่คนเป็นนักศึกษาจากสามมหาวิทยาลัยที่มารวมตัวกันได้เพราะความฝันในการทำเพลงที่ตรงกัน แม้รายละเอียดวงดนตรีที่แต่ละคนชอบอาจจะต่างกันอยู่บ้าง แต่ความต่างนั้นก็กลายเป็นจุดที่สร้างความน่าสนใจให้กับดนตรีของพวกเขา