The Passion of Anna

ชื่อของวงนำมาจากชื่อภาพยนตร์จากประเทศสวีเดน ที่กำกับโดย Ingmar Bergman ชื่อต้นฉบับของภาพยนตร์เรื่องนี้คือ "En Passion" แต่เมื่อฉายทั่วโลกทุกคนรู้จักภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวในชื่อ "The Passion of Anna" 

Members
กาญจนา วรสิษฐ์ (ตั้กกี้) : ร้องนำ
ภูริทัต ธีรเชษฐมงคล (ภู) : กีต้าร์
ธีรพงษ์ พรหมดี (เอกธี) : เบส
ศุภฤกษ์ กานต์ศุภมิตร (เอก) : กลอง, หัวหน้าวง