Project X

Project X (MVL & BOTCASH & SUNNYDAY & MINDSET)  เป็นการรวมตัวกันของ 4 PD จากรายการ Show Me The Money Thailand คือ Double P ที่เป็นการจับคู่กันของ MVL (เป้ วงมายด์) กับ Mindset (ป๊อก มายด์เซ็ต) และ Sunny Cash ที่มี SunnyDay (เดย์ ไทยเทเนียม) แท็กทีมกับ Botcash (เอ้ บูม บูม แคช) โดยถึงในรายการจะอยู่กันคนละทีมแต่เคมีที่ตรงกันและความอยากทำงานด้วยกันมานานแล้วก็ทำให้ทั้งสี่คนมาทำเพลงด้วยกันในนาม Project X ภายใต้การทำงานกับสนามหลวงมิวสิก