YERM

ก่อนหน้านี้ พวกเขาเป็นที่รู้จักจากบทเพลง คำลา กลับดาว การจากไปของราชสีห์ ที่ได้รับความนิยมในเว็บไซต์รายการวิทยุนอกกระแส เพื่อนสนิทร่วมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มต้นวงจากการเคาะห้องเพื่อนๆ ปี 1 ในหอพัก เพื่อฟอร์มวงไปเล่นเทศกาลดนตรีในมหาวิทยาลัย จากนั้นพวกเขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนชนะการประกวด SMA (Silpakorn Music Awards) และตัดสินใจทำเพลงของตนเอง ที่ได้รับการแชร์และชื่นชมตั้งแต่ขั้นเดโม่ ลองผิดลองถูก ปรับปรุงคุณภาพเพลงและการแสดงสดจนเป็นอีกหนึ่งวงดนตรีที่มีแววก้าวไกลแบบ Yerm (เยิ้ม) ที่ออกตัวว่า ไม่ได้มีฝีมือมาก พวกเขากำหนดทิศทางเพลงโดยไม่ระบุว่าเป็นแนวไหน เพียงตั้งเป้าเล่าสิ่งที่ต้องการนำเสนอให้ดีที่สุด