West Of East

เกิดจากการรวมตัวกันของ 3 สมาชิก ไกด์-ชนะนันท์ จันทร (ร้องนำ, กีตาร์อะคูสติก), เตอร์-ณฐกร อินทรประเสริฐ (ร้อง, กีตาร์ไฟฟ้า) และ ปาร์ค-ฐิตินันท์ เกษร (กลอง) กับเสน่ห์แห่งดนตรีโฟล์คร็อคในแบบฉบับของพวกเขา หากฟังเพียงผิวเผินอาจรู้สึกว่าคงเหมือนผลงานศิลปินต่างชาติทั่วไป หากแต่ลองมองลึกลงในรายละเอียดกลับพบว่า นี่คือ “งานทดลอง” ที่เต็มไปด้วยความน่าสนใจ โดยเฉพาะ เตอร์ ที่คิดค้นวิธีสร้างซาวนด์แบบใหม่ กับการเสียบสายแจ๊คเข้าแอมป์กีตาร์และแอมป์เบส ทำหน้าที่เป็นมือกีตาร์และมือเบสไปในคราวเดียวกัน ผสานความรู้สึกที่ ไกด์ ถ่ายทอดลงไปในน้ำเสียงอย่างตรงไปตรงมา และไลน์กลองจาก ปาร์ค ที่เข้ามาเติมความสมบูรณ์ให้กับเพลงของวงดนตรีวงนี้นั่นเอง