โคตรยิ้ม

สร้างความสุขให้กับหัวใจของตนเอง  รวมถึงเรียก “รอยยิ้ม” ให้กับคนฟังได้เสมอ... “โคตรยิ้ม (Kordyim)” ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้ง 4  ทีม-เอฟ-แรก-แชมป์ หนุ่มมาดกวนที่ร่ำเรียนในสาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้วยกันมาตั้งแต่แรกเริ่ม เสน่ห์ของวงโคตรยิ้ม คือ “การแสดงสด” ที่เต็มไปด้วยพลังงาน  การใส่เต็มทุกครั้งบนเวที ที่มาพร้อมกับแนวดนตรี Pop Rock สนุกสนาน ผสมผสานแนวหลากหลายอย่างมีสีสัน

Member

ทีม-อานันท์ พิวนิรันดร์ (ร้องนำ)
แรก-คณิน กุมประสิทธิ์ (กีต้าร์)
เอฟ-ทรงพล เดชสุวรรณ (เบส) 
แชมป์-สิทธิกร กลัดเพชร (กลอง)