Lomosonic

วงดนตรีที่สะเทือนวงการเพลงไทยด้วยสไตล์เพลงและโชว์อันเป็นเอกลักษณ์จนได้ก้าวขึ้นมาเป็นวงดนตรีระดับหัวแถว ความโลดโผนและมันส์สุดเหวี่ยงในทุกๆ ครั้งที่ได้ก้าวขึ้นบนเวทีคอนเสิร์ต ทําให้มีแฟนเพลงติดตามทุกโชว์อย่างคับคั่ง จนได้ชื่อว่าเป็นวงที่โชว์มันส์ที่สุดวงหนึ่งของวงการเพลงไทย ด้วยพลังมหาศาลที่ถูกปล่อยออกมาอย่างเกินพิกัดทุกครั้งบนเวที